Työvaate standardit ja sertifioinnit

 
 

EN 61482-1-2:2014 
Valokaaritapaturmiin liittyviltä palovammoilta suojaava vaatetus

EN ISO 11611:2015 
Suojavaatetus. Hitsaus ja vastaavat työt.

EN ISO 11612:2015 
Kuumuudelta ja tulelta suojaava vaatetus.

EN ISO 14116:2015
Vaatteet on sertifioitu ja hyväksytty suojaamaan käyttäjää kuumuudelta ja liekeiltä.
Niitä tulisi käyttää yhdessä SFS-EN ISO 11612 tai SFS-EN ISO 11611 -standardin mukaisten vaatteiden kanssa.

EN ISO 20471:2013 
Vaatteet on sertifioitu ja hyväksytty käytettäväksi suojana, kun käyttäjä tarvitsee ajoneuvoille suunnattua
huomiovaatetusta päivänvalossa, yöllä tai huonoissa sääolosuhteissa.

EN 14404
Polvisuojat. Sertifioidut suojavarusteet.

EN 13982​​​​​​​
Suojavaatetus kiinteitä hiukkasia vastaan.

EN 342:2004 
Sertifioitu ja hyväksytty vaate, joka suojaa kylmältä ilmalta, ts. sillä on hyvät lämmöneristys- ja ilmanläpäisevyysominaisuudet.

EN 1149-5:2008 
Vaatteet on sertifioitu ja hyväksytty käytettäväksi suojana sähköstaattisia purkauksia vastaan.
Soveltuu käytettäväksi työympäristöissä, joissa on räjähdysvaara.

EN 13034:2005,
​​​​​​​TYPE PB* [6]

Sertifioidut ja hyväksytyt vaatteet tarjoavat rajallisen suojan nestemäisiä kemikaaleja vastaan.
Vaatteet soveltuvat käytettäviksi ympäristöissä, joissa käyttäjä saattaa altistua kemikaaliroiskeille,
ts. pienille kemikaalimäärille, mutta jossa ei tarvita täydellistä kemikaalisuojaa.

EN 343:2003+A1:2007 Sertifioitu ja hyväksytty vaate, joka suojaa sateelta ja haastavilta sääolosuhteilta.