Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n edellyttämä rekisteriseloste 

1. Rekisterin pitäjä
Monisuoja
Keskuspuistokatu 10-12 A1
94100 KEMI
Y-2420761-2
Puh: +358 400 514 885
s-posti: monisuoja( at )outlook.com

2. Rekisteristä vastaava henkilö
Seppo Metso

3. Rekisterin nimi
Monisuoja.com asiakasrekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste
Asiakas tekee ostoksia Monisuoja.com verkkokaupasta.

5. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on monisuoja.com verkkokaupan asiakastietojen ylläpitäminen, tilausten käsittely, tallennus ja seuranta.

6. Rekisterin sisältämät tiedot
etunimi
sukunimi
yrityksen nimi
postiosoite
toimitusosoite
laskutusosoite
postinumero
postitoimipaikka
puhelinnumero
sähköpostiosoite
verkkoyhteyden IP-osoite
tilaushistoria
toimituksen seurantatiedot

7. Henkilötietojen säilytysaika
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai sopimusvelvoitteidemme sekä lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot. Pyyntö on toimitettava kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröityjä informoidaan tietojen käsittelystä pitämällä tämä rekisteriseloste saatavilla yrityksen verkkosivuilla.
Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn taikka rekisteröidyn työnantajan pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Ratkaisevaa tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa on tiedon käyttötarkoitus eli asiakassuhteen hoito. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinoinnissa, profiloinnissa, etämyynnissä, markkina- ja mielipidetutkimuksissa. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  ja tietojen siirto Euroopan Unionin
tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta eikä siirrä tietoja ulkopuolisille tahoille.

10. Rekisterin suojauksen periaatteista
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri on suojattu teknisesti.
Rekisteri sijaitsee NetFinn Oy:n käyttäjätunnuksin ja salasanasuojatulla palvelimella.

11. Evästeet
Eväste on verkkosivuilla käynnin yhteydessä internet-selaimeen tallennettava pieni tekstitiedosto, joka mahdollistaa verkkosivuilla vierailevien seurannan.  Evästeiden käyttö helpottaa sivustojen sujuvaa toimintaa, esimerkiksi edesauttaa kirjautumisessa verkkokauppaan ja säilyttää tietoja asiakkaan siirtyessä sivulta toiselle. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. 

Jos et halua hyväksyä evästeitä verkkosivustoiltamme, voit tehdä seuraavan toimenpiteen: Voit säätää selainasetuksesi niin, että evästeitä ei hyväksytä, sekä poistaa verkkosivustomme asettamat evästeet.