MONISUOJA   VERKKOKAUPPA 

KORIN SISÄLTÖ
|

 
  Etusivulle                                            TUOTETIETO SIVULLA VALIKOSTA ALVILLINEN TAI ALVITON NÄYTTÖHINTA
 INFO

Toimitus- ja maksuehdot

Käden kokotaululukko

Käsinemateriaalit ja luokitukset

Materiaali info palosuojatut Fristads kankaat

Työvaate standardit ja sertifioinnit

Video mittojen ottoon

Protect mittataulikko

PDF tuoteluettelo

Yhteystiedot

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n edellyttämä rekisteriseloste

 
1. Rekisterin pitäjä
Monisuoja
Sauvosaarenkatu 18 A6
94100 KEMI
Y-2420761-2
Puh: +358 400 514 885

2. Rekisteristä vastaava henkilö
Seppo Metso

3. Rekisterin nimi
Monisuoja.fi asiakasrekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste
Asiakas tekee ostoksia monisuoja.fi verkkokaupasta.

5. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on monisuoja.fi verkkokaupan asiakastietojen ylläpitäminen, tilausten käsittely, tallennus ja seuranta.

6. Rekisterin sisältämät tiedot
etunimi
sukunimi
postiosoite
toimitusosoite
laskutusosoite
postinumero
postitoimipaikka
puhelinnumero
sähköpostiosoite
tilaushistoria
toimituksen seurantatiedot

7. Henkilötietojen säilytysaika
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai sopimusvelvoitteidemme sekä lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot. Pyyntö on toimitettava kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröityjä informoidaan tietojen käsittelystä pitämällä tämä rekisteriseloste saatavilla yrityksen verkkosivuilla. Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn taikka rekisteröidyn työnantajan pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Ratkaisevaa tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa on tiedon käyttötarkoitus eli asiakassuhteen hoito. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinoinnissa, profiloinnissa, etämyynnissä, markkina- ja mielipidetutkimuksissa. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta eikä siirrä tietoja ulkopuolisille tahoille.

10. Rekisterin suojauksen periaatteista
 Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri on suojattu teknisesti. Rekisteri sijaitsee NetFinn Oy:n käyttäjätunnuksin ja salasanasuojatulla palvelimella.

Paluu


KOTI | TOIMITUS-JA MAKSUEHDOT | YHTEYSTIEDOT | VERKKOKAUPPA | YHTEYDENOTTO

CLASSIC - MOBILE Vaihda näkymä